Cwisiau cymorth cyntaf i blant

Cliciwch ar sgil cymorth cyntaf

Dewiswch un neu fwy o sgiliau cymorth cyntaf o'r blychau isod a chliciwch ar 'Cychwyn' i ddarganfod beth rydych chi'n ei wybod!

Select your quiz topics
Ekam comforts Jonjo, who is using his inhaler/Mae Ekam yn gysuro Jonjo, sy'n defnyddio ei fewnanadlydd.
Georgia holds a tea towel against a cut while Beth reassures her. Mae Georgia yn dal lliain sychu llestri yn erbyn y clwyf tra bod Beth yn ei chysuro.
Jonjo helps Ekam support his arm. / Mae Jonjo yn helpu Ekam i gynnal ei fraich.
Beth's mother covers the burn with a clean plastic bag. / Mae mam Beth yn gorchuddio'r llosg gyda bag plastig glân.
Dele's brother is choking on pizza. Mae brawd Dele yn tagu ar pitsa.
Dele is holding his hand to his head. Georgia reassures him. Mae Dele yn dal ei law at ei ben. Mae Georgia yn ei gysuro.
Liya and her father have rolled the jogger onto his side. Mae Liya a'i thad wedi rholio'r lonciwr ar ei ochr.
Dele calls 999. Mae Dele yn ffonio 999.

Adrannau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Dele checks to see if his grandfather can respond. Mae Dele yn gwirio i weld a all ei dad-cu ymateb.

Sgiliau cymorth cyntaf i blant

Dysgu ac ymarfer wyth sgil cymorth cyntaf gwahanol y gall plant ysgol gynradd eu defnyddio i helpu eraill.

Jonjo and his father reassure Ekam. Mae Jonjo a'i dad yn cysuro Ekam.

Caredigrwydd ac ymdopi

Cyfle i ddysgu am garedigrwydd ac ymarfer sut i ymdopi a pheidio â chynhyrfu.

Jonjo and Ekam talk to an adult. Jonjo a Ekam yn siarad i oedolyn.

Diogelwch

Cyfle i ddysgu ac i ymarfer sut i gadw’n ddiogel wrth helpu eraill.

Liya and her father talking in a park. Liya a'i thad yn siarad yn y parc.

Rhannu

Cyfle i rannu’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu ag eraill.