“Rhaid mai chi yw'r newid rydych chi am ei weld yn y byd”.

Dyma ddyfyniad gan Mohandas “Mahatma” Gandhi, a oedd yn byw rhwng 1869 a 1948. Protestiodd Gandhi heb drais i dynnu sylw at bwysigrwydd rhyddid, hawliau dynol, ac annibyniaeth India o reolaeth Prydain.

“Ein prif bwrpas yn y bywyd hwn yw helpu pobl eraill”.

Mae hwn yn ddyfyniad gan yr arweinydd ysbrydol Tibetaidd, Dalai Lama, sy’n credu mewn heddwch rhwng pawb. Dyfarnwyd Gwobr Heddwch Nobel iddo ym 1989.

“Nid yw caredigrwydd, waeth pa mor fach y weithred, yn cael ei wastraffu”.

Roedd Aesop yn storïwr enwog y credir ei fod wedi byw yng Ngwlad Groeg hynafol tua 620–560 CCC. Credir iddo gael ei gaethiwo a’i ryddhau’n ddiweddarach. Roedd caethwasiaeth yn gyffredin yng Ngwlad Groeg hynafol. Aeth yn ei flaen i gyhoeddi ei chwedlau enwog.

“Cwestiwn mwyaf brys bywyd yw: beth ydych chi’n ei wneud i eraill?”

Roedd Martin Luther King, Jr. yn ffigwr blaenllaw yn y Mudiad Hawliau Sifil yn Unol Daleithiau America. Ei araith enwocaf oedd ‘Mae gen i freuddwyd’. Roedd King yn eiriolwr dros brotestio di-drais er mwyn sicrhau cydraddoldeb.

Nawr eich bod chi wedi darllen a meddwl am y dyfyniadau, ydych chi’n gweld unrhyw thema yn dod i’r amlwg? Sut mae’r dyfyniadau hyn yn berthnasol i helpu pobl a chymorth cyntaf?