Gwyliwch y ffilm am y Groes Goch Brydeinig a’r gwaith mae’n ei wneud.

Sut mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu pobl?

Pa werthoedd a rhinweddau mae mudiad y Groes Goch a’r Cilgant Coch yn eu dangos drwy’r ffordd mae’n helpu pobl eraill?