Jonjo looks worried with his hand on his chest. Ekam looks at him/Mae Jonjo yn edrych yn bryderus gyda'i law ar ei frest. Mae Ekam yn edrych arno.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo i helpu rhywun sy'n cael pwl o asthma?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gallwch wylio'r ffilm hon i ddarganfod sut i helpu rhywun sy'n cael pwl o asthma. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Nawr gadewch i ni edrych yn agosach ar y sgil hon.

Jonjo looks worried with his hand on his chest. Ekam looks at him/Mae Jonjo yn edrych yn bryderus gyda'i law ar ei frest. Mae Ekam yn edrych arno.

Sut ydych chi'n meddwl mae Jonjo yn teimlo?

Beth oedd yn anodd iawn i Jonjo pan oedd yn cael pwl o asthma?

Pa air sy’n cael ei ddefnyddio’n aml i ddisgrifio sŵn anadlu rhywun pan fydd yn cael pwl o asthma?

Ekam calls for his mother while Jonjo is using his inhaler. Mae Ekam yn galw am ei fam tra bod Jonjo yn ddefnyddio ei fewnanadlydd.

Cofiwch: Helpwch iddo i ddefnyddio ei fewnanadlydd.

Jonjo looks worried with his hand on his chest. Ekam looks at him/Mae Jonjo yn edrych yn bryderus gyda'i law ar ei frest. Mae Ekam yn edrych arno.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo i helpu rhywun sy'n cael pwl o asthma?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Jonjo looks worried with his hand on his chest. Ekam looks at him/Mae Jonjo yn edrych yn bryderus gyda'i law ar ei frest. Mae Ekam yn edrych arno.

Rwy'n teimlo'n hyderus yn helpu rhywun sy'n cael pwl o asthma.

Gweithredwch: Os yw rhywun yn cael pwl o asthma, helpwch nhw i ddefnyddio ei fewnanadlydd.

Cychwyn eto