Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. / Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy'n gwaedu'n drwm?

0
Dim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gallwch wylio’r ffilm hon i gael gwybod sut mae helpu rhywun sy’n gwaedu'n drwm. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon

Georgia is pressing hard on the wound with a tea towel. Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri.

Sut ydych chi’n meddwl roedd Georgia’n teimlo wedi iddi agor ei braich?

Beth yw’r peth pwysicaf i’w wneud os yw rhywun yn gwaedu'n drwm?

Pa rif wnaeth Beth ei ffonio?

Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. / Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Cofiwch: Pwyso’n galed arno

Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. / Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy'n gwaedu'n drwm?

0
Dim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. / Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Rwy’n teimlo’n hyderus yn helpu rhywun sy’n gwaedu'n drwm.

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn gwaedu'n drwm, pwyswch arno’n galed.

Cychwyn eto