Dele's brother is choking on pizza. Mae brawd Dele yn tagu a'r pitsa.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy'n tagu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gallwch wylio'r ffilm hon i ddarganfod sut i helpu rhywun sy'n tagu. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Dele's brother is choking on pizza. Mae brawd Dele yn tagu a'r pitsa.

Sut oedd Dele yn gwybod bod ei frawd yn tagu?

Beth allai rhywun dagu arno?

Dele hits his brother, who is choking, on the back. Mae Dele yn taro ei frawd, sy'n tagu, ar ei gefn.

Pam wnaeth Dele daro ei frawd ar y cefn?

Dele hits his brother, who is choking, on the back. Mae Dele yn taro ei frawd, sy'n tagu, ar ei gefn.

Cofiwch: Tarwch y person ar ei gefn

Dele's brother is choking on pizza. Mae brawd Dele yn tagu a'r pitsa.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy'n tagu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Dele hits his brother, who is choking, on the back. Mae Dele yn taro ei frawd, sy'n tagu, ar ei gefn.

Rwy’n teimlo’n hyderus yn helpu rhywun sy’n tagu.

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn tagu, tarwch nhw’n galed ar y cefn.

Cychwyn eto