Beth mae caredigrwydd yn ei olygu? Ysgrifennwch gynifer o eiriau ag y gallwch chi feddwl amdanyn nhw am garedigrwydd.

Meddyliwch am y cwestiwn yn y ffilm – beth allai pobl ei wneud i fod yn garedig ag eraill?

Beth yw ystyr ymdopi? Ysgrifennwch gynifer o eiriau ag y gallwch chi feddwl amdanyn nhw am ymdopi.

Yn awr, gweithiwch drwy'r cwestiynau amlddewis:

Allwch chi feddwl am bethau a allai helpu rhywun i ymdopi mewn sefyllfa anodd?

Gwyliwch ffilm ‘Ysbrydoliaeth i helpu’ Beth.

Outline of a shield. Amlinell o darian.

Meddyliwch sut gallech chi helpu eraill a beth sy’n gwneud i chi fod eisiau helpu. Gallech ysgrifennu cerdd am hyn, neu dynnu llun a chwblhau’r darian cryfder, fel hyn.