Dele sees his grandfather has collapsed on the floor. Mae Dele yn gweld ei dad-cu ar y llawr.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy'n ddiymateb nac yn anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gallwch wylio’r ffilm hon i gael gwybod sut mae helpu rhywun sy’n ddiymateb a ddim yn anadlu. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Dele sees his grandfather has collapsed on the floor. Mae Dele yn gweld ei dad-cu ar y llawr.

Sut ydych chi’n meddwl roedd Dele’n teimlo pan ddechreuodd helpu’i Dad-cu?

Beth mae Dele yn ei wneud i geisio cael ei dad-cu i ddeffro ac ymateb iddo?

Pan fydd Dele yn edrych i weld a yw ei dad-cu’n anadlu, am beth mae’n chwilio?

Dele calls 999 and his father give chest compressions. Mae Dele yn ffonio 999 ac mae ei dad yn rhoi cywasgiadau i'r frest.

Cofiwch: Cael help

Dele sees his grandfather has collapsed on the floor. Mae Dele yn gweld ei dad-cu ar y llawr.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy'n ddiymateb nac yn anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Dele sees his grandfather has collapsed on the floor. Mae Dele yn gweld ei dad-cu ar y llawr.

Rwy’n teimlo’n hyderus i helpu rhywun sy’n ddiymateb a ddim yn anadlu

Cymryd camau: os yw rhywun yn ddiymateb a ddim yn anadlu, rholiwch nhw drosodd a gwyro eu pen yn ôl.

Cychwyn eto