Lara falls down some stairs as Rose and Paul look on. Mae Lara yn disgyn i lawr grisiau wrth i Rose a Paul edrych ymlaen.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd wedi torri asgwrn?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Rose is smiling. Mae Rose yn gwenu.

Mae Rose a’i ffrindiau yn gadael y gwaith pan mae Lara’n syrthio i lawr y grisiau ac yn anafu’i braich. Mae Rose yn meddwl yn gyflym ac yn cymryd camau i helpu.

Lara falls down some stairs as Rose and Paul look on. Mae Lara yn disgyn i lawr grisiau wrth i Rose a Paul edrych ymlaen.

Mae Lara, Paul a minnau yn gweithio gyda’n gilydd yn y sinema. Pan ddaeth ein shifft i ben roeddem ar frys i adael – roedd gennym barti i fynd iddo. Er mwyn arbed amser, fe adawon ni drwy’r fynedfa gefn sydd agosaf at y maes parcio. Wrth i ni ruthro i lawr y grisiau metel, llithrodd Lara a chwympo ymlaen.

Lara falls down some stairs as Rose and Paul look on. Mae Lara yn disgyn i lawr grisiau wrth i Rose a Paul edrych ymlaen.

Clywais sŵn cracio wrth iddi lanio ar ei braich. Roedd yn swnio’n ofnadwy, ac roedd Lara yn amlwg mewn llawer o boen.

Lara falls down some stairs as Rose and Paul look on. Mae Lara yn disgyn i lawr grisiau wrth i Rose a Paul edrych ymlaen.

Rhuthrodd Paul a minnau i lawr i’r man lle’r oedd Lara wedi syrthio i weld a oedd hi’n iawn. Dywedodd ar unwaith ei bod wedi torri ei braich – roedd yn boenus iawn ac wedi plygu ychydig o’i siâp.

Rose supports Lara's right arm with her scarf. Mae Rose yn cynnal braich dde Lara gyda'i sgarff.

Roedd Paul yn meddwl y dylem fynd â Lara i lawr i’r maes parcio ond fe wnes i wneud i Lara eistedd lle’r oedd hi. Gallwn weld bod Paul wedi cynhyrfu braidd. Gofynnais iddo ffonio 999 ar ei ffôn symudol tra’r oeddwn i’n helpu Lara.

Rose supports Lara's right arm with her scarf. Mae Rose yn cynnal braich dde Lara gyda'i sgarff.

Wrth i Paul siarad â’r gwasanaethau brys, tynnais fy sgarff a’i ddefnyddio fel padin ar gyfer braich Lara.

Rose supports Lara's right arm with her scarf. Mae Rose yn cynnal braich dde Lara gyda'i sgarff.

Fe wnes i hefyd ei hannog i gynnal y fraich a anafwyd gyda’i llaw arall. Rhoddais wybod i Lara fod yr ambiwlans ar ei ffordd ac fe wnaethom ni aros gyda hi nes i help gyrraedd. Roedd gwybod eu bod ar eu ffordd yn gwneud i mi deimlo’n well. Erbyn hyn, doedd dim ots am gyrraedd y parti.

Pam ddylai rhywun stopio i helpu ffrind a anafwyd, fel y gwnaeth Rose a Paul, i Lara?

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Os oes gan rywun asgwrn wedi torri, mae’n bosibl y bydd yr aelod yn edrych yn ddi-siâp a bydd yn boenus. Beth arall allai fod yn arwydd bod asgwrn wedi torri?

Os ydyn ni’n meddwl bod rhywun wedi torri asgwrn, beth ddylen ni ei wneud i helpu?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Rose supports Lara's right arm with her scarf. Mae Rose yn cynnal braich dde Lara gyda'i sgarff.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd wedi torri asgwrn?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Rose supports Lara's right arm with her scarf while Paul calls 999

Cymryd camau: Os oes rhywun wedi torri asgwrn, cadwch yr anaf yn llonydd ac yn cael ei gynnal.

Cychwyn eto