Josh holds his chest. Mae Josh yn dal ei frest.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael pwl o asthma?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Josh, Cara and Dan are playing basketball. Mae Josh, Cara a Dan yn chwarae pêl-fasged.

Roeddwn i’n chwarae pêl-fasged gyda Josh, Cara a Lottie. Rydym ni i gyd yn eithaf cystadleuol ac yr oedd gêm gyfeillgar wedi troi’n gyflym yn gêm lle mae pawb yn gorfod ennill.

Josh, Cara, Lottie and Dan are playing basketball. Mae Josh, Cara, Lottie a Dan yn chwarae pêl-fasged.

Yn ffôl iawn, a dweud y gwir, gan ein bod ni wedi bod yn chwarae cryn dipyn yn barod, fe wnaethon ni benderfynu mynd am y gorau o bump arall cyn mynd adref.

Josh bends over catching his breath while his friends look at him. Mae Josh yn plygu drosodd gan ddal ei anadl tra bod ei ffrindiau'n edrych arno.

Roedd Josh yn rhedeg i gael y bêl ar ôl tafliad arbennig o wael pan stopiodd yn sydyn a phlygu drosodd ar ei bengliniau. Roeddwn i’n meddwl efallai ei fod allan o wynt oherwydd yr holl redeg.

Josh holds his chest. Mae Josh yn dal ei frest.

Es i nôl y bêl yn lle, ond pan welais i’r lleill yn mynd draw at Josh, roeddwn i’n gwybod fod yn rhaid bod rhywbeth yn digwydd. Sylweddolodd Cara’n gyflym pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa. Roedd Josh yn cael pwl o asthma ac yn cael trafferth anadlu i mewn ac allan yn normal.

Cara reassures Josh while he uses his inhaler. Mae Cara yn gysuro Josh wrth iddo ddefnyddio ei fewnanadlydd.

Fe wnaeth Cara ei helpu i eistedd i lawr. Gafaelodd yn fewnanadlydd a gwahanydd Josh o’i fag a’i helpu i’w ddefnyddio.

Josh and his friends look happy after he has recovered from his asthma attack. Mae Josh a'i ffrindiau'n edrych yn hapus ar ôl iddo wella o'i bwl o asthma.

Fe arhoson ni gyda Josh nes iddo deimlo’n ddigon da i fynd adref. Byddai’n dda gen i pe bawn i wedi gallu gwneud rhywbeth ond roedd Cara yn gwybod beth i’w wneud. Fe wnaeth wahaniaeth go iawn i Josh ei bod hi yno a’i bod wedi’i helpu.

Ni wnaeth Dan camu i fewn i helpu Josh pan gafodd bwl o asthma, ond fe wnaeth un o'i ffrindiau eraill. Beth allai Dan fod wedi ei wneud i helpu?

Pan fydd rhywun yn cael pwl o asthma, ni fyddant yn gallu anadlu’n normal. Mae’r math hwn o anadlu’n cael ei ddisgrifio’n aml fel:

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Josh and his friends look happy after he has recovered from his asthma attack. Mae Josh a'i ffrindiau'n edrych yn hapus ar ôl iddo wella o'i bwl o asthma.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael pwl o asthma?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Cara reassures Josh while he uses his inhaler. Mae Cara yn gysuro Josh wrth iddo ddefnyddio ei fewnanadlydd.

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn cael pwl o asthma, helpwch nhw i ddefnyddio eu hanadlydd.

Cychwyn eto