Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â ffonio 999 pe bai angen?

1
Ddim yn hyderus o gwbl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gweithiwch drwy’r cwestiynau i ddysgu mwy am ffonio am help mewn argyfwng.

Beth yw’r rhif y mae angen i chi ei ffonio mewn argyfwng?

Beth allai helpu rhywun i beidio â chynhyrfu wrth ffonio 999?

Yn awr, edrychwch drwy’r lluniau hyn i weld beth mae Beth yn ei wneud i helpu ei ffrind Georgia pan wnaeth hi dorri ei hun yn ddamweiniol a dechrau gwaedu

Beth, Georgia and her mum are doing crafts. Mae Beth, Georgia a'i mam yn gwneud crefftau.

Beth sy’n digwydd yn y llun hwn?

Mae Beth a’i ffrind Georgia yn gwneud mygydau wrth y bwrdd.

Georgia is cutting out shapes from a piece of orange paper. Mae Georgia yn torri siapiau allan o ddarn o bapur oren.

Beth sy’n digwydd yn y llun hwn?

Mae Georgia yn defnyddio cyllell grefftau. Nid yw’n gwybod sut i’w ddefnyddio ac fe allai dorri ei hun.

Georgia is pressing hard on the wound with a tea towel. Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri.

Beth sy’n digwydd yn y llun hwn?

Mae Georgia wedi torri ei hun gyda’r gyllell grefftau ac mae’n gwaedu. Mae hi’n pwyso ar y gwaedlif yn galed gyda chadach.

Georgia holds a tea towel against a cut while Beth reassures her. Mae Georgia yn dal lliain sychu llestri yn erbyn y clwyf tra bod Beth yn ei chysuro.

Beth sy’n digwydd yn y llun hwn?

Mae’n gwaedu llawer felly mae Beth yn ffonio 999 i gael help.

Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Beth sy’n digwydd yn y llun hwn?

Mae mam Beth yn cysuro Georgia. Mae hi’n helpu Georgia i bwyso’n galed yn y lle sy’n gwaedu nes bydd help yn cyrraedd. Mae Beth yn aros ar y ffôn gyda’r derbynnydd galwadau 999 nes bydd help yn cyrraedd.

Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â ffonio 999 pe bai angen?

1
Ddim yn hyderus o gwbl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Georgia presses hard on the open wound with a tea towel while Beth calls 999. Mae Georgia yn pwyso'n galed ar y clwyf agored gyda lliain sychu llestri tra bod Beth yn ffonio 999.

Rwy’n teimlo’n hyderus yn ffonio 999 pe bai angen

Gweithredu: Os oes angen help ar rywun, ffoniwch 999 a dweud wrth yr unigolyn ar y ffôn lle’r ydych chi a beth ddigwyddodd

Start Over