Anthony looks worried as he sees his grandad is having a stroke. Mae Anthony yn edrych yn bryderus gan ei fod yn gweld ei dad-cu yn cael strôc.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael strôc?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Anthony is smiling. Mae Anthony yn gwenu.

Mae Anthony a’i dad-cu yn sgwrsio yn y parc pan mae Anthony yn sylwi bod ei dad-cu yn edrych fel petai’n cael strôc.

Anthony looks worried as he sees his grandad is having a stroke. Mae Anthony yn edrych yn bryderus gan ei fod yn gweld ei dad-cu yn cael strôc.

Rydw i wir yn mwynhau treulio amser gyda fy nhad-cu. Mae gennym ni hoff fainc yn y parc lle rydyn ni’n hoffi eistedd a dal i fyny – yn enwedig ar ddiwrnodau heulog.

Anthony looks worried as he sees his grandad is having a stroke. Mae Anthony yn edrych yn bryderus gan ei fod yn gweld ei dad-cu yn cael strôc.

Y diwrnod hwnnw pan ofynnais gwestiwn i’m tad-cu ni wnaeth ateb ar unwaith. Trois i edrych arno a sylweddolais fod rhywbeth mawr o’i le.

Anthony gestures at his grandad to hold both arms up. His grandad is only holding one arm up. Mae Anthony yn ystumio at ei dad-cu i ddal y ddwy fraich i fyny. Dim ond un fraich y mae ei daid yn dal i fyny.

Wrth edrych arno, wedi llithro i un ochr, daeth y gair F.A.S.T i fy meddwl, gan wneud i mi feddwl am edrych am arwyddion o strôc.

Anthony gestures at his grandad to hold both arms up. His grandad is only holding one arm up. Mae Anthony yn ystumio at ei dad-cu i ddal y ddwy fraich i fyny. Dim ond un fraich y mae ei daid yn dal i fyny.

Wyneb – roedd ochr chwith ei wyneb wedi disgyn.

Anthony gestures at his grandad to hold both arms up. His grandad is only holding one arm up. Mae Anthony yn ystumio at ei dad-cu i ddal y ddwy fraich i fyny. Dim ond un fraich y mae ei daid yn dal i fyny.

Breichiau – gofynnais i fy nhad-cu godi ei ddwy fraich ond dim ond codi ei fraich dde y gallai – nid ei fraich chwith.

Anthony reassures his grandad, who is having a stroke. Mae Anthony yn cysuro ei dad-cu, sy'n cael strôc.

Siarad – roedd yn ceisio siarad ond doeddwn i ddim yn gallu deall beth roedd yn ceisio ei ddweud.

Anthony dials 999 on his mobile phone. Mae Anthony yn galw 999 ar ei ffôn symudol.

Amser – roeddwn i’n gwybod ei bod hi’n amser ffonio 999.

Anthony calls 999 and is looking at his watch. Mae Anthony yn ffonio 999 ac yn edrych ar ei oriawr.

Ffoniais 999, ateb cwestiynau’r person am fy nhad-cu a dweud wrthynt ble’r oeddem.

Anthony calls 999 and is looking at his watch. Mae Anthony yn ffonio 999 ac yn edrych ar ei oriawr.

Esboniais sut yr oeddwn wedi defnyddio’r prawf N.E.S.A a mod i’n meddwl ei fod yn cael strôc.

Anthony reassures his grandad, who is having a stroke. Mae Anthony yn cysuro ei dad-cu, sy'n cael strôc.

Wrth i ni aros am yr ambiwlans, roeddwn i’n dal i siarad â fy nhad-cu. Fe wnes i ei sicrhau bod help ar y ffordd ac y byddai’n iawn.

Anthony reassures his grandad, who is having a stroke. Mae Anthony yn cysuro ei dad-cu, sy'n cael strôc.

Dydyn ni ddim wedi mynd am dro yn y parc ers tro, ond rydw i’n gwybod bod gwneud y prawf F.A.S.T wedi helpu i achub ei fywyd.

Roedd tad-cu Anthony yn ddryslyd iawn ac wedi ypsetio. Sut allai ei gysuro yn y sefyllfa hon i wneud iddo deimlo’n ddiogel?

Mae’r T yn F.A.S.T yn golygu Amser. Amser i wneud beth?

Anthony reassures his grandad, who is having a stroke. Mae Anthony yn cysuro ei dad-cu, sy'n cael strôc.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael strôc?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Anthony calls 999 and is looking at his watch. Mae Anthony yn ffonio 999 ac yn edrych ar ei oriawr.

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn cael strôc, ffoniwch 999.

Cychwyn eto