Finn and Joanna are walking in a field. Finn has a pained expression and is holding his neck. Mae Finn a Joanna yn cerdded mewn cae. Mae gan Finn fynegiant poenus ac mae'n dal ei wddf.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael adwaith alergaidd difrifol?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Finn is looking at camera, Mae Finn yn edrych ar y camera.

Mae Finn a Joanna allan yn heicio pan mae Finn yn cael ei bigo gan wenynen. Mae gan Finn alergedd i bigiadau gwenyn felly mae’n rhaid iddyn nhw weithredu’n gyflym.

Finn and Joanna are walking in a field. Finn has a pained expression and is holding his neck. Mae Finn a Joanna yn cerdded mewn cae. Mae gan Finn fynegiant poenus ac mae'n dal ei wddf.

Mae Finn a Joanna allan yn heicio pan mae Finn yn cael ei bigo gan wenynen. Mae gan Finn alergedd i bigiadau gwenyn felly mae’n rhaid iddyn nhw weithredu’n gyflym.

Finn and Joanna are walking in a field. Finn has a pained expression and is holding his neck. Mae Finn a Joanna yn cerdded mewn cae. Mae gan Finn fynegiant poenus ac mae'n dal ei wddf.

Roedden ni’n heicio drwy gae pan gefais fy mhigo ar fy ngwddf gan wenynen. Nid oedd hon yn sefyllfa wych i fod ynddi – nid yn unig roedd yn brifo, ond mae gen i hefyd alergedd difrifol i bigiadau gwenyn.

Finn has a rash on his face and is holding an auto injector. Joanna calls 999. Mae gan Finn frech ar ei wyneb ac mae'n dal awto-chwistrellydd. Mae Joanna yn ffonio 999.

Roedd fy nghorff yn ymateb ar unwaith. Dechreuodd fy wyneb a’m dwylo chwyddo; dechreuodd fy nghroen gosi, gan fynd yn goch ac yn flotiog. Dechreuais ei chael yn anodd siarad nac anadlu. Roeddwn i ar fin mynd i banig.

Finn uses an auto-injector in his thigh through jeans. Mae Finn yn defnyddio awto-chwistrellydd yn ei glun trwy jîns.

Roedd Joanna yn gwybod bod angen i ni wneud rhywbeth ar unwaith. Fe wnaeth hi fy nghael i eistedd i lawr a helpu i dawelu fy meddwl. Rydw i bob amser yn mynd â fy ‘epi-pen’ gyda mi, felly er bod Joanna’n ffonio 999, fe wnes i afael ynddi o fy mag a rhoi’r pigiad i mi fy hun.

Finn uses an auto-injector in his thigh through jeans. Mae Finn yn defnyddio awto-chwistrellydd yn ei glun trwy jîns.

Esboniodd Joanna wrth y gwasanaethau brys fy mod wedi cael adwaith alergaidd difrifol a fy mod wedi defnyddio fy epi-pen i helpu. Fe wnaethon ni ddefnyddio ap mapio ffôn Joanna i nodi lle’r oedden ni er mwyn i’r ambiwlans allu dod o hyd i ni’n hawdd.

Joanna reassures Finn after his allergic reaction. Mae Joanna yn cysuro Finn ar ôl ei adwaith alergaidd.

Wrth i ni aros am help i gyrraedd, arhosodd Joanna gyda mi a gwneud yn siŵr fy mod mor gyfforddus â phosibl. Roedd hi’n dal i dawelu fy meddwl bod help ar y ffordd. Rydw i mor ddiolchgar ei bod hi yno ac nad oedd hi wedi cynhyrfu.

Gall adweithiau alergaidd fod yn frawychus i’w gweld, ond llwyddodd Joanna i beidio â chynhyrfu a helpu Finn. Yn eich barn chi, beth wnaeth ei helpu i beidio â chynhyrfu yn y sefyllfa hon?

Beth yw’r peth pwysicaf i’w wneud os ydyn ni’n credu fod rhywun yn cael adwaith alergaidd difrifol?

Finn has a rash on his face and is holding an auto injector. Joanna calls 999. Mae gan Finn frech ar ei wyneb ac mae'n dal awto-chwistrellydd. Mae Joanna yn ffonio 999.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael adwaith alergaidd difrifol?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Finn uses an auto-injector in his thigh through jeans.  Mae Finn yn defnyddio awto-chwistrellydd yn ei glun trwy jîns.

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn cael adwaith alergaidd difrifol, ffoniwch 999 a’i helpu i ddefnyddio ei awto-chwistrellydd.

Cychwyn eto