Gwyliwch y ffilm hon i gael gwybod am effaith y gwyliwr:

Gan eich bod wedi gweld y ffilm am effaith y gwyliwr, meddyliwch am y cwestiynau a ganlyn:

Beth ddigwyddodd yn y ffilm?

Sut gallwch chi weld effaith y gwyliwr ar waith yn y ffilm hon?

Pa resymau oedd gan y bobl dros beidio â helpu?

Sut ydych chi’n meddwl y gwnaethant oresgyn eu pryderon?

Yn eich geiriau eich hun, ysgrifennwch neu trafodwch beth mae effaith y gwyliwr yn ei olygu:

Pam ydych chi’n meddwl bod pawb wedi helpu ar y diwedd ar ôl i un unigolyn gamu ymlaen?