Sam stands behind a lit barbecue looking at her burnt hands, while her friends look on shocked. Mae Sam yn sefyll y tu ôl i farbeciw wedi'i oleuo yn edrych ar ei dwylo wedi llosgi, tra bod ei ffrindiau'n edrych ymlaen mewn sioc.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd wedi llosgi?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Sam is looking at the camera. Mae Sam yn edrych ar y camera.

Mae Sam yn nhŷ ei ffrind ar gyfer parti haf. Mae’n cael ei llosgi gan fflamau o’r barbeciw ac mae ei ffrindiau’n gweithredu’n gyflym i’w helpu hi.

Stori Sam

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Pa mor gyflym ydych chi’n meddwl y dylem ni roi llosg o dan ddŵr oer sy’n rhedeg?

Beth yw’r cyfnod lleiaf o amser sydd ei angen arnom i oeri llosg?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Sam's friend uses running water from a hose to cool Sam's burnt hands. Mae ffrind Sam yn defnyddio dŵr rhedeg o bibell i oeri dwylo llosg Sam.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd wedi llosgi?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Sam's friend uses running water from a hose to cool Sam's burnt hands. Mae ffrind Sam yn defnyddio dŵr rhedeg o bibell i oeri dwylo llosg Sam.

Cymryd camau: Os bydd rhywun wedi llosgi, oerwch y llosg o dan ddŵr oer sy’n llifo am o leiaf 20 munud.

Cychwyn eto