CJ leans from his wheelchair to help someone who is lying on the floor. Mae CJ yn gwyro o'i gadair olwyn i helpu rhywun sy'n gorwedd ar y llawr.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo eich bod yn deall sut i gadw’n ddiogel mewn sefyllfa cymorth cyntaf?

1
Ddim yn hyderus o gwbl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
CJ rushes to help an unresponsive person. Mae CJ yn rhuthro i helpu person sy'n ddiymateb.

Edrychwch ar y llun hwn.

CJ rushes to help an unresponsive person. Mae CJ yn rhuthro i helpu person sy'n ddiymateb.

Mae dyn wedi cwympo ac mae dau unigolyn ifanc nad ydynt yn ei adnabod yn nesu ato i weld beth sydd o’i le.

CJ rushes to help an unresponsive person. Mae CJ yn rhuthro i helpu person sy'n ddiymateb.

Ystyriwch y cwestiynau canlynol:

CJ rushes to help an unresponsive person. Mae CJ yn rhuthro i helpu person sy'n ddiymateb.

Beth mae angen i’r ddau unigolyn ifanc yn y llun ei ystyried o ran eu diogelwch yn y sefyllfa hon?

CJ rushes to help an unresponsive person. Mae CJ yn rhuthro i helpu person sy'n ddiymateb.

Pa ystyriaethau y mae angen iddynt eu rhoi i’r dyn sydd wedi llewygu?

CJ rushes to help an unresponsive person. Mae CJ yn rhuthro i helpu person sy'n ddiymateb.

Beth ddylent ei wneud?

CJ leans from his wheelchair to help someone who is lying on the floor. Mae CJ yn gwyro o'i gadair olwyn i helpu rhywun sy'n gorwedd ar y llawr.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo eich bod yn deall sut i gadw’n ddiogel mewn sefyllfa cymorth cyntaf?

1
Ddim yn hyderus o gwbl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Rydw i’n teimlo’n hyderus fy mod i’n deall sut i gadw’n ddiogel mewn sefyllfa cymorth cyntaf

Cymryd gamau: cymerwch eiliad i feddwl am y gwahanol ffactorau diogelwch y mae angen i chi eu hystyried cyn i chi weithredu. Os nad yw’n ddiogel, ffoniwch 999 yn lle hynny

Cychwyn eto