Dan dials 999 on his phone. Mae Dan yn galw 999 ar ei ffôn.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â ffonio 999 pe bai angen?

1
Ddim yn hyderus o gwbl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Sut byddai unigolyn ifanc yn cael help pe bai’n meddwl bod angen mwy o gymorth meddygol brys ar unigolyn nag y gallai ei ddarparu?

Ffoniwch 999 mewn argyfwng a byddwch mor gywir â phosibl wrth ateb eu cwestiynau

Dan dials 999 on his phone. Mae Dan yn galw 999 ar ei ffôn.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â ffonio 999 pe bai angen?

1
Ddim yn hyderus o gwbl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Dan dials 999 on his phone. Mae Dan yn galw 999 ar ei ffôn.

Rwy’n teimlo’n hyderus y gallwn ffonio 999 pan fydd angen

Gweithredu: Ffoniwch 999 yn gyflym mewn argyfwng a rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch i weithredwr y ffôn

Start Over