Dele is holding his hand to his head. Georgia rushes to see if he's okay. Mae Dele yn dal ei law at ei ben. Mae Georgia yn rhuthro i weld a yw'n iawn.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sydd wedi cael anaf i’r pen?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gallwch wylio'r ffilm hon i ddarganfod sut i helpu rhywun sydd ag anaf i'r pen. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Sut gallai rhywun frifo ei ben?

Beth yw’r peth pwysicaf i’w wneud os yw rhywun wedi brifo ei ben?

Dele has fallen off a skateboard. Georgia rushes to see if he's okay. Mae Dele wedi disgyn oddi ar fwrdd sglefrio. Mae Georgia yn rhuthro i weld a yw'n iawn.

Sut mae Georgia yn teimlo yn eich barn chi?

Dele holds frozen peas against a bump on his head. Mae Dele yn dal pys wedi rhewi ar yr anaf i'w ben.

Cofiwch: Oeri’r lwmp neu’r clais

Dele is holding his hand to his head. Georgia rushes to see if he's okay. Mae Dele yn dal ei law at ei ben. Mae Georgia yn rhuthro i weld a yw'n iawn.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sydd wedi cael anaf i’r pen?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Dele holds frozen peas against a bump on his head. Mae Dele yn dal pys wedi rhewi ar yr anaf i'w ben.

Rwy’n teimlo’n hyderus yn helpu rhywun sydd wedi anafu ei ben.

Cymryd camau: Os bydd rhywun wedi anafu ei ben, dylech oeri’r chwydd neu’r clais.

Cychwyn eto