Gwyliwch y ffilm hon sy’n dangos Jonjo yn ddefnyddio sgìl ymdopi o’r enw ‘anadlu gyda lliw’.

Ar ôl gwylio’r ffilm, ewch ati i ymarfer “anadlu gyda lliw”. Dewiswch liw sy’n gwneud i chi deimlo’n hapus ac anadlwch i mewn yn ddwfn ac yn araf. Yn awr, meddyliwch am liw nad yw’n teimlo cystal ac anadlwch hwnnw allan. Gwnewch hyn ychydig yn rhagor o weithiau. Gallwch ddefnyddio hwn pan fyddwch chi eisiau teimlo’n dawel ac yn barod.

Sut gall pobl helpu eu hunain i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfa anodd?