Simon is on the floor after falling and hitting his head on a bench, Nick looks concerned. Mae Simon ar y llawr ar ôl cwympo a tharo ei ben ar fainc, mae Nick yn edrych yn bryderus.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd ag anaf i'r pen?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Nick is smiling. Mae Nick yn gwenu.

Mae Nick a Simon yn chwarae badminton. Mae Simon yn syrthio ac yn taro ei ben ar fainc. Mae angen help ar Simon ac mae Nick yn gwybod beth i’w wneud.

Simon is on the floor after falling and hitting his head on a bench, Nick looks concerned. Mae Simon ar y llawr ar ôl cwympo a tharo ei ben ar fainc, mae Nick yn edrych yn bryderus.

Mae Simon a minnau’n aml yn chwarae badminton gyda’n gilydd – mae’n ymarfer caled ac yn hwyl. Roedden ni’n ymarfer ar gyfer gêm i barau pan lamodd Simon i achub pwynt.

Simon is on the floor after falling and hitting his head on a bench, Nick looks concerned. Mae Simon ar y llawr ar ôl cwympo a tharo ei ben ar fainc, mae Nick yn edrych yn bryderus.

Syrthiodd yn galed – gan daro ei ben ar fainc y gampfa ar y ffordd i lawr. Roedd yn edrych fel cwymp cas felly es i draw yn syth i weld a oedd e’n iawn.

Simon is on the floor after falling and hitting his head on a bench, Nick looks concerned. Mae Simon ar y llawr ar ôl cwympo a tharo ei ben ar fainc, mae Nick yn edrych yn bryderus.

Dywedodd Simon fod ei ben yn brifo ac y gallai deimlo lwmp yn codi. Greda i ei fod yn brifo ar ôl taro ei ben fel yna. Ond nid oedd wedi torri ei hun ac nid oedd yn ymddangos ei fod wedi cael ei frifo yn unman arall.

Simon holds something cold wrapped in a cloth to his head. Nick reassures him. Mae Simon yn dal rhywbeth oer wedi'i lapio mewn lliain am ei ben. Mae Nick yn rhoi sicrwydd iddo.

Fe wnes i frysio i dderbynfa'r gampfa i nôl pecyn iâ a mynd yn ôl i eistedd gyda Simon.

Simon holds something cold wrapped in a cloth to his head. Nick reassures him. Mae Simon yn dal rhywbeth oer wedi'i lapio mewn lliain am ei ben. Mae Nick yn rhoi sicrwydd iddo.

Fe wnes i lapio’r pecyn iâ yn fy nghrys-t sbâr a dweud wrtho am ei ddal yn ofalus yn erbyn y chwydd ar ei ben.

Nick reassures Simon after his head injury. Mae Nick yn gysuro Simon ar ôl anaf i'w ben.

Fe wnes i ffonio ei chwaer Lucy i weld a allai hi ddod i’w nôl. Wrth i ni aros iddi gyrraedd, roeddwn i’n dal i siarad gyda Simon.

Nick reassures Simon after his head injury. Mae Nick yn gysuro Simon ar ôl anaf i'w ben.

Roeddwn i eisiau ei gysuro a gwneud yn siŵr nad oedd yn ddryslyd nac yn dechrau teimlo’n sâl neu’n benysgafn. Roeddwn i’n gwybod bod y rhain yn arwyddion y gallai ei anaf i’w ben fod yn fwy difrifol.

Nick reassures Simon after his head injury. Mae Nick yn gysuro Simon ar ôl anaf i'w ben.

Pan gyrhaeddodd Lucy, dywedais wrthi beth oedd wedi digwydd. Fe wnes i hefyd roi gwybod iddi beth oedd yr arwyddion o anaf mwy difrifol i’r pen er mwyn iddi allu cadw llygad ar Simon gartref.

Penderfynodd Nick fod angen help ar Simon. Beth wnaeth ef i’w helpu?

Pam mae’n bwysig rhoi rhywbeth oer ar anaf i’r pen?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Os oes gan rywun anaf difrifol i’r pen, beth yw rhai o’r arwyddion y gallai eu dangos?

Simon is on the floor after falling and hitting his head on a bench, Nick looks concerned. Mae Simon ar y llawr ar ôl cwympo a tharo ei ben ar fainc, mae Nick yn edrych yn bryderus.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd ag anaf i'r pen?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Simon holds something cold wrapped in a cloth to his head. Nick reassures him. Mae Simon yn dal rhywbeth oer wedi'i lapio mewn lliain am ei ben. Mae Nick yn rhoi sicrwydd iddo.

Cymryd camau: Os oes rhywun wedi cael anaf i’w ben, rhowch rywbeth oer ar yr anaf.

Cychwyn eto