Raheem checks to see if his friend Mark can respond. Mae Raheem yn gwirio i weld a all ei ffrind Mark ymateb.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy’n ddiymateb ond sy'n anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Raheem is smiling. Mae Raheem yn gwenu.

Mae Raheem a’i ffrindiau yn dathlu pan mae Mark yn pasio allan yn yr ystafell ymolchi. Mae Raheem yn dod o hyd iddo ac yn gweithredu’n gyflym i helpu ei ffrind.

Stori Raheem

Beth wnaeth Raheem pan oedd ei ffrind yn ddiymateb ond yn dal i anadlu?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio.

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Raheem checks for breaths on his unresponsive friend Mark, who is lying on his side with his head tilted back. Mae Raheem yn gwirio am anadliadau ar ei ffrind sy'n ddiymateb Mark, sy'n gorwedd ar ei ochr gyda'i ben yn gwyro'n ôl.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy’n ddiymateb ond sy'n anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Raheem checks to see if his friend Mark can respond. Mae Raheem yn gwirio i weld a all ei ffrind Mark ymateb.

Os bydd rhywun yn ddiymateb ond yn anadlu, rholiwch nhw drosodd a gwyrwch eu pen yn ôl.

Cychwyn eto