Edrychwch ar y cwestiynau ar y sleidiau nesaf. Rhowch 30 eiliad i chi’ch hun i ysgrifennu cynifer o bethau ag y gallwch chi ar gyfer pob cwestiwn:

Beth mae cymorth cyntaf yn ei olygu?

Pwy all roi cymorth cyntaf?

Pa sgiliau cymorth cyntaf y gallai rhywun eu defnyddio?

Sut gall cymorth cyntaf helpu rhywun?

Michael calls 999 while his friends try to warm Allanah up. Mae Michael yn ffonio 999 tra bod ei ffrindiau'n ceisio cynhesu Allanah.

Edrychwch ar y llun hwn o grŵp yn helpu rhywun sydd angen cymorth cyntaf. Meddyliwch am beth allai fod wedi eu hysbrydoli i helpu.

Black outline of a person. Amlinell ddu o berson.

Yn awr, tynnwch lun o unigolyn, ac ysgrifennu neu dynnu llun o’ch syniadau am eu meddyliau, eu teimladau a’u gweithredoedd:

Black outline of a person. Amlinell ddu o berson.

Y pen: sut gallent feddwl? Y galon: sut gallent deimlo? Y dwylo: sut gallent weithredu neu ymddwyn?