Carly is lying on a bed, looking unwell. Jade is holding a bottle of tablets. Mae Carly yn gorwedd ar wely, yn edrych yn sâl. Mae Jade yn dal potel o dabledi.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd wedi llyncu rhywbeth niweidiol?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Jade is smiling. Mae Jade yn gwenu.

Mae Jade yn poeni am Carly pan gaiff neges llais oddi wrthi – mae Carly yn swnio’n rhyfedd iawn. Mae Jade yn mynd i dŷ Carly i weld sut y gall hi helpu.

Stori Jade

Os ydyn ni’n meddwl bod rhywun wedi llyncu neu wedi cymryd rhywbeth niweidiol, pa wybodaeth ddylen ni ei throsglwyddo i’r gwasanaethau brys?

Carly is lying on a bed, looking unwell. Jade is holding a bottle of tablets. Mae Carly yn gorwedd ar wely, yn edrych yn sâl. Mae Jade yn dal potel o dabledi.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd wedi llyncu rhywbeth niweidiol?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Carly is lying on a bed, looking unwell. Jade is holding a bottle of tablets. Mae Carly yn gorwedd ar wely, yn edrych yn sâl. Mae Jade yn dal potel o dabledi.

Cymryd camau: Os yw rhywun wedi llyncu rhywbeth niweidiol, holwch beth maen nhw wedi’i gymryd, pryd a faint.

Cychwyn eto