Leo sees that Ethan is having a seizure with his eyes rolled back. Mae Leo yn gweld bod Ethan yn cael trawiad gyda'i lygaid wedi'u rholio'n ôl.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael ffit?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Leo is looking at the camera. Mae Leo yn edrych ar y camera.

Mae Leo yn chwarae gemau fideo gyda’i ffrind Ethan. Mae Ethan yn dechrau cael ffit. Dydy Leo ddim yn gwybod beth i’w wneud felly mae’n galw am help.

Stori Leo

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Beth yw’r peth pwysicaf i’w wneud os yw rhywun yn cael ffit?

Beth yw’r arwyddion y dylem chwilio amdanyn nhw os ydyn ni’n meddwl bod rhywun yn cael ffit?

Leo sees that Ethan is having a seizure with his eyes rolled back. Mae Leo yn gweld bod Ethan yn cael trawiad gyda'i lygaid wedi'u rholio'n ôl.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n cael ffit?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Leo sees that Ethan is having a seizure with his eyes rolled back. Mae Leo yn gweld bod Ethan yn cael trawiad gyda'i lygaid wedi'u rholio'n ôl.

Cymryd camau: Os yw rhywun yn cael ffit, gwnewch nhw’n ddiogel ac atal anaf.

Cychwyn eto