Cwisiau cymorth cyntaf

A blue question mark. Marc cwestiwn glas.

Cliciwch ar sgil cymorth cyntaf

Dewiswch un neu fwy o sgiliau cymorth cyntaf o'r blychau isod a chliciwch ar 'Cychwyn' i ddarganfod beth rydych chi'n ei wybod!

Select your quiz topics
A red flame. Fflam goch.
A person choking and holding their throat. Person yn tagu ac yn dal ei wddf.
A red heart. Calon goch.
A bottle with a toxic chemicals symbol. Potel gyda symbol cemegau gwenwynig.
A drawing of a person's brain. Darlun o ymennydd person.
A peanut with a prohibited symbol. Cnau daear gyda symbol gwaharddedig.
A sprained ankle. Ffêr sydd wedi ysigo.
A drawing of a person's brain. Darlun o ymennydd person.
An unresponsive person. Person sy'n ddiymateb.
A person who is unresponsive and not breathing. Person sy'n ddiymateb a ddim yn anadlu.
An unresponsive person who is not breathing. Person sy'n ddiymateb a ddim yn anadlu.

Adrannau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Raheem checks for breaths on his unresponsive friend Mark. Mae Raheem yn gwirio am anadliadau ar ei ffrind sy'n ddiymateb Mark.

Sgiliau cymorth cyntaf

Dysgu ac ymarfer 17 o wahanol sgiliau cymorth cyntaf y gall myfyrwyr ysgol uwchradd eu defnyddio i helpu eraill.

Joanna reassures Finn after his allergic reaction. Mae Joanna yn cysuro Finn ar ôl ei adwaith alergaidd.

Helpu eraill

Cyfle i ddysgu am effaith y gwyliwr a'r hyn sy’n cymell pobl i helpu

Josh and his friends look happy after he has recovered from his asthma attack. Mae Josh a'i ffrindiau'n edrych yn hapus ar ôl iddo wella o'i bwl o asthma.

Diogelwch a lles

Cyfle i ddysgu ac i ymarfer sut i gadw’n ddiogel, defnyddio sgiliau ymdopi a gofalu am eich llesiant wrth helpu pobl eraill.

Allanah is wrapped in a blanket and her friends are trying to warm her up with a hot drink. Mae Allanah wedi ei lapio mewn blanced ac mae ei ffrindiau yn ceisio ei chynhesu gyda diod boeth.

Rhannu a chofio

Cyfle i rannu’r pethau rydych chi wedi’i ddysgu ag eraill, a chofio’r pethau rydych chi wedi’i ddysgu.