Allwch chi adnabod y peryglon? Agorwch y llun ac archwiliwch y gegin.

Rhowch gynnig ar yr hyn rydych chi wedi ei ddysgu o’r llun 360 drwy weithio drwy’r cwestiynau hyn:

Y ffordd orau o ganfod perygl yw drwy edrych a pha un o’r rhain:

Os byddwn ni’n helpu mewn damwain, dylem holi’n gyntaf a yw’r ardal yn beth?

Pam mae’n rhaid i ni feddwl am ein diogelwch pan fyddwn ni’n helpu rhywun sydd wedi cael ei anafu?

Os byddwn ni’n gweld pentwr o deganau wedi cael eu gadael ar y grisiau, beth ddylen ni ei wneud?

A child tells an adult about a first aid emergency.

Yn awr, meddyliwch am beth allech chi, neu oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo, ei wneud i wneud y gegin yn fwy diogel. Gallech gofnodi eich syniadau.