Amina is holding her throat and choking, while her friend Steph looks concerned. Mae Amina yn dal ei gwddf ac yn tagu, tra bod ei ffrind Steph yn edrych yn bryderus.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n tagu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Amina is looking at the camera. Mae Amina yn edrych ar y camera.

Mae Amina yn sgwrsio â’i ffrind Steph pan mae hi’n dechrau tagu. Mae Steph yn camu i mewn i helpu Amina.

Stori Amina

Nawr gadewch i ni edrych yn agosach ar y sgil hon.

Os yw person yn tagu, pa fath o sŵn fydden nhw’n ei wneud i ddenu eich sylw?

Mae rhywun yn tagu, lle ddylen ni roi ergydion i’r cefn?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Amina is holding her throat and choking, while her friend Steph looks concerned. Mae Amina yn dal ei gwddf ac yn tagu, tra bod ei ffrind Steph yn edrych yn bryderus.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n tagu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Amina is holding her throat and choking, while her friend Steph looks concerned. Mae Amina yn dal ei gwddf ac yn tagu, tra bod ei ffrind Steph yn edrych yn bryderus.

Cymryd camau: Os oes rhywun yn tagu, rhowch ergydion i’r cefn.

Cychwyn eto