Josh looks at a deep cut on his arm. Mae Josh yn edrych ar glwyf dwfn ar ei fraich.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n gwaedu'n drwm?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Seb is smiling. Mae Seb yn gwenu.

Mae Seb a Hayley yn cymryd llwybr byr ar y ffordd adref; mae Seb yn anafu ei hun yn wael wrth geisio neidio’r rheiliau. Yn ffodus, mae Hayley yn gwybod sut i helpu.

Stori Seb

Nawr gadewch i ni edrych yn agosach ar y sgil hon.

Beth yw’r rheswm pwysicaf dros roi pwysau ar glwyf sy’n gwaedu?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Seb presses a cloth onto his bleeding arm as Hayley calls 999. Mae Seb yn pwyso lliain ar ei fraich sy'n gwaedu wrth i Hayley ffonio 999.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy'n gwaedu'n drwm?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Seb presses a cloth onto his bleeding arm as Hayley reassures him

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn gwaedu’n drwm, rhowch bwysau ar y clwyf.

Cychwyn eto