Liya and her father see a jogger has collapsed. Mae Liya a'i thad yn gweld bod lonciwr wedi cwympo.

Beth mae Liya wedi’i wneud er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn ddiogel ac yn helpu’r person?

Liya looks worried after seeing the collapsed jogger. Mae Liya yn edrych yn bryderus ar ôl gweld y lonciwr wedi cwympo.

Beth allai Liya fod yn ei feddwl?