Gwyliwch ffilm ‘Cysuro pobl eraill’ Ekam

Gwyliwch y ffilm hon, sy'n dangos Ekam yn bod yn garedig â Jonjo wrth iddo gael pwl o asthma.

Meddyliwch am y geiriau y gallech chi eu defnyddio i gysuro rhywun. Gallech ysgrifennu’r rhain neu eu dweud yn uchel.

Beth wnaeth Ekam i helpu Jonjo? Pa eiriau o gysur a ddefnyddiodd? Gallech ychwanegu’r rhain at eich rhestr neu roi cynnig ar eu dweud yn uchel.

Ekam calls for his mother while Jonjo is using his inhaler. Mae Ekam yn galw am ei fam tra bod Jonjo yn ddefnyddio ei fewnanadlydd.

Mae’n gallu helpu rhywun sydd wedi cynhyrfu os ydych chi’n garedig tuag atynt – felly byddwch yn garedig, yn ddigynnwrf a chadwch yn ddiogel.