A person checks for breaths on someone who is unresponsive and not breathing. Mae person yn gwirio am anadl rywun sy'n ddiymateb nac yn anadlu.

Trafodaeth gerdded ar gymorth cyntaf

Darllenwch y brawddegau ar y sleidiau nesaf. Meddyliwch i ba raddau rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â nhw.

Mae hi’n bwysig gwybod cymorth cyntaf.”

“Dylai pobl bob amser gael yr help sydd ei angen arnyn nhw mewn sefyllfa cymorth cyntaf.”

“Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i helpu pobl eraill.”

“Not everyone deserves help in a first aid emergency”

“Dylech bob amser wneud yn siŵr eich bod chi’n ddiogel cyn helpu pobl eraill.”

"Nid oes angen i bawb wybod cymorth cyntaf"

Nawr eich bod wedi meddwl am rôl cymorth cyntaf wrth helpu eraill, a yw wedi gwneud ichi feddwl yn wahanol? Nawr dysgwch sut i helpu eraill trwy glicio ar un o'r sgiliau cymorth cyntaf isod.