Kelly rushes to her nan who has collapsed in the garden. Mae Kelly yn rhuthro at ei nain sydd wedi cwympo yn yr ardd.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy’n ddiymateb a ddim yn anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Kelly is looking at camera. Mae Kelly yn edrych ar y camera.

Wrth i Kelly ymweld â'i nain ar ôl y coleg, mae hi'n syrthio'n sydyn yn yr ardd. Dydy Kelly ddim yn gwybod beth i’w wneud felly mae’n galw am help.

Stori Kelly

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Wrth i ni aros i help gyrraedd, beth oedd y cam allweddol a gymerodd Tom a helpodd i’w hachub hi?

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut mae’r cam gweithredu allweddol yn gweithio.

Tom gives Kelly's nan chest compressions. Mae Tom yn rhoi cywasgiadau brest i nain Kelly.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sy’n ddiymateb a ddim yn anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Tom gives Kelly's nan chest compressions. Mae Tom yn rhoi cywasgiadau brest i nain Kelly.

Cymryd camau: Os fydd rhywun yn ddiymateb a ddim yn anadlu, cywasgwch y frest.

Cychwyn eto