Gwyliwch ffilm Dele am oresgyn pryderon

Ydych chi’n meddwl y byddech chi’n teimlo y gallech chi helpu pe bai angen cymorth cyntaf ar rywun?

Beth allai wneud i bobl fod eisiau helpu eraill a theimlo’n llai pryderus?