Liya and her father see a jogger has collapsed. Mae Liya a'i thad yn gweld bod lonciwr wedi cwympo.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy’n ddiymateb ond sy’n anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus

Gallwch wylio’r ffilm hon i gael gwybod sut mae helpu rhywun sy’n ddiymateb ond yn anadlu. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar wneud y fideo hwn yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Yn y cyfamser, mae dolen i’r trawsgrifiad fideo yn Gymraeg o dan y fideo.

Nawr gadewch i ni edrych yn fanylach ar y sgil hon.

Liya and her father see a jogger has collapsed. Mae Liya a'i thad yn gweld bod lonciwr wedi cwympo.

Beth ydych chi'n meddwl oedd Liya yn meddwl amdano pan welodd hi'r lonciwr yn cwympo i lawr?

Pan ddywedodd Liya wrth ei thad am alw ambiwlans, pa rif wnaeth hi ei ffonio?

Liya's dad calls 999 and the jogger has been rolled to his side. Mae tad Liya yn ffonio 999 ac mae'r lonciwr wedi'i rolio i'w ochr.

Cofiwch: rholiwch yr unigolyn ar ei ochr a gwyro ei ben yn ôl.

Liya and her father see a jogger has collapsed. Mae Liya a'i thad yn gweld bod lonciwr wedi cwympo.

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo i helpu rhywun sy’n ddiymateb ond sy’n anadlu?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Liya's dad calls 999 and they have moved the jogger to lie on his side

Rwy’n teimlo’n hyderus yn helpu rhywun sy’n ddiymateb ond yn anadlu.

Cymryd camau: Os bydd rhywun yn ddiymateb ond yn anadlu, rholiwch nhw drosodd a gwyrwch eu pen yn ôl.

Cychwyn eto