Gwyliwch Ekam yn helpu Jonjo ar ôl iddo dorri asgwrn yn y ffilm hon.

Jonjo reassures Ekam. Mae Jonjo yn cysuro Ekam.

Sut wnaeth teimladau Jonjo ac Ekam newid yn ystod eu hamser yn y parc?

An outline of a thermometer. Amlinelliad o thermomedr.

Yn awr, edrychwch ar y thermomedr teimladau.

Dychmygwch deimladau cadarnhaol a hapus ar y gwaelod. Pryd oedd Ekam a Jonjo yn teimlo fel hyn yn y ffilm?

An outline of a thermometer

Yn awr, dychmygwch deimladau pryderus neu ofidus ar ben y thermomedr. Pryd oedd Ekam a Jonjo yn teimlo fel hyn yn y ffilm?

An outline of a thermometer. Amlinelliad o thermomedr.

Tynnwch lun y thermomedry.

Ar y gwaelod, defnyddiwch liw sy’n hapus ac yn gadarnhaol yn eich barn chi. Ar y brig, lliw rydych chi’n meddwl sy’n bryderus neu’n ofidus.

An outline of a thermometer. Amlinelliad o thermomedr.

Meddyliwch am ffyrdd o ymdawelu pan fyddwch chi’n teimlo’n bryderus. Gallwch chi ysgrifennu’r syniadau hyn ar y thermomedr.

Yn awr, meddyliwch am sut mae Jonjo wedi ymdopi – beth wnaeth ef i beidio â chynhyrfu?

Beth allai pobl ei wneud i beidio â chynhyrfu os oes angen eu help ar rywun?